Pedagogiek & visie

“Play helps to build a better brain”

“Spel in al zijn vormen is de basis voor de verdere ontwikkeling.”

“Onze taak is daarom: Prikkelen van de nieuwsgierigheid en het voeden van kinderen in hun vrije spel en natuurlijke behoefte om te ontdekken: Verwonderen, Verkennen en Experimenteren.”

Eigenwijsjerijk is opgericht in september 2009 door Selma Hannink-van Ommen en Sanne Duringhof. Al tijdens onze studie pedagogiek fantaseerden we over hoe een ideale kinderopvangorganisatie er volgens ons uit zou moeten zien. 

Waar Eigenwijsjerijk voor staat is direct in onze naam terug te vinden, kinderen op hun eigen wijze de wereld laten ontdekken! We wilden een huiselijke plek creëren waar kinderen zich thuis kunnen voelen, zichzelf mogen zijn en in hun eigen tempo in een fijne groep groot kunnen worden door zelf de wereld te mogen ontdekken. Zo hebben de groepen ieder een grote stoere tafel, waar elk kind zijn eigen plekje aan heeft. Het groepsgevoel waar elk kind een onderdeel in vormt is groot en belangrijk. Elk kind telt mee en samen vormen zij de groep.

We werken niet vanuit een methode, op een schoolse wijze of met bepalende verwachtingen, maar vanuit onze eigen visie, gebaseerd op de Italiaanse pedagogiek van Reggio Emilia. Kinderen mogen bij ons echt kind zijn en krijgen voortdurend de mogelijkheden zich te ontwikkelen, daarin is ruim aanbod en ons grootste doel (naast een veilig thuis gevoel) is om de nieuwsgierigheid, fantasie en creativiteit van kinderen te prikkelen. Spelen is voor jonge kinderen de manier om zich te ontwikkelen. Kinderen mogen hierbij ook vallen en vies worden, dit is onderdeel van het opdoen van ervaringen. Uiteraard binnen bepaalde grenzen en onder begeleiding van ons toegewijde team. Vanuit een veilige basis durven kinderen zich te ontwikkelen en daarnaast ook zichzelf te zijn! Wij proberen dit veilige gevoel te creëren door vaste gezichten op de groepen, een eigen groep, veel persoonlijke aandacht en een vast ritme. 

Eigenwijsjerijk gaat ervan uit dat kinderen sterk, onderzoekend, nieuwsgierig, enthousiast en ondernemend de wereld willen verkennen. Kinderen hebben elk een eigen tempo en eigen wijze. 

Bij jonge kinderen is de zintuiglijke ontwikkeling belangrijk. Kinderen de ruimte geven om de wereld te ontdekken, te beleven en te ervaren is dan ook een van de hoofddoelen van Eigenwijsjerijk. Hiermee sluiten we aan bij de visie van de Italiaanse pedagoog Loris Malaguzzi: Reggio Emilia. In een gedicht verwoordt hij zijn idee over kinderen: 

Wij sluiten ons hierbij aan door te zeggen: elk kind heeft 100 talen. Elk kind heeft eigen talenten en mogelijkheden, wij bieden ze enkel de mogelijkheden om op ontdekking te gaan en de wereld te verkennen.